LEdEN


Om de privacy te beschermen is de ledenlijst en de verslagen van vergaderingen uitsluitend toegankelijk voor clubleden.
Uw toegangscode is noodzakelijk.
 
De toegang tot deze gegevens is beveiligd en ze kunnen door internet-zoekrobots niet opgespoord worden.

PRICACYVERKLARING

De door de leden aan de club medegedeelde persoonlijke gegevens worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand bestemd ten behoeve van de algemene ledenadministratie van BC QUALITY. Alle leden van BC QUALITY hebben toegang tot deze gegevens met een toegangscode. De club kan deze gegevens ter beschikking stellen van uitsluitend de K.B.B.B. of een andere biljartbond waarbij de club is aangesloten.
De betrokken persoon heeft het recht kennis te krijgen van die gegevens. Indien deze onjuist of onvolledig zijn kan hij de verbetering ervan vragen. Het lid dat van dit recht gebruik wil maken kan dit doen via een schriftelijke aanvraag, gedateerd en ondertekend, te richten aan de secretaris van BC QUALITY.


     
Toegangscode :    Uw toegangscode staat op uw lidkaart

Werkt het niet ?

Windows10 kan wel JavaScript verwerken, maar de browser Edge kan dat niet..
Google Chrome kan dat ook niet. 
Als je met Microsoft-Edge werkt als browser, klik dan bovenaan rechts op   ...  

en kies " Met Internet Explorer openen "

Als je tijdelijk toegang wil tot het ledenbestand, neem dan contact met de webmaster van BC Quality. Zie CLUB
   


Naast de ledenlijst krijg je eveneens inzage in de verslagen van :

- Algemene Ledenvergaderingen
- Vergaderingen van de K.B.B.B.


FORMULIEREN

Aanvraag lidmaatschap BC QualityAanvraag  / transfer licentie bij de Koninklijke Belgische Biljartbond
Informatieblad individuele- en ploegen-competities